Działalność naukowo-badawcza

Katedra Mechatroniki (dawniej: Instytut Systemów Mechatronicznych) jest jednostką organizacyjną Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (dawniej: Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa) Wojskowej Akademii Technicznej. Utworzony został w roku 1994 w ramach restrukturyzacji Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa WAT i jest kontynuatorem Katedry Sprzętu Specjalnego, która powstała w 1959 r.


Wykaz prac badawczych zrealizowanych przez pracowników Katedry Mechatroniki:

Wykaz nagród naukowych pracowników Katedry Mechatroniki(pobierz)


Obecnie w Katedrze powołane zostały i pracują trzy Zespoły naukowe:

Zespół Mechatroniki
- kierownik Zespołu ppłk dr inż. Wojciech KACZMAREK

Członkowie Zespołu:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy R. MŁOKOSIEWICZ
 • dr inż. Włodzimierz BOROWCZYK
 • mjr dr inż. Paweł DOBRZYŃSKI
 • dr inż. Marek JAWOROWICZ
 • dr inż. Jarosław PANASIUK
 • dr inż. Waldemar ŚMIETAŃSKI
 • dr inż. Jerzy ZAJĄC
 • mgr inż. Piotr PRZYBYLSKI
 • mgr inż. Szymon BORYS
 • mgr inż. Tomasz POGORZELSKI
 • mgr inż. Piotr PRUSACZYK
 • mgr inż. Michał SIWEK
 • Adam SAFIAŃCZUK

Tematyka badawcza Zespołu:

 • budowa i konstrukcja zautomatyzowanych systemów kierowania ogniem
 • przeliczniki cyfrowe dla przeciwlotniczej artylerii rakietowej i klasycznej
 • koordynatory optyczne dla rakiet przeciwlotniczych
 • optymalizacja minimalno-czasowa i minimalno-energetyczna sterowania
 • identyfikacja i optymalizacja struktury i zespołów systemu sterowania
 • modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa układów dynamicznych
 • budowa i optymalizacja regulatorów cyfrowych
 • programowanie robotów mobilnych i przemysłowych
 • czujniki oraz ich integracja w syatmach sterowania

Oferta współpracy


Zespół Radioelektroniki
- kierownik Zespołu mjr dr inż. Dariusz RODZIK

Członkowie Zespołu:

 • prof. dr hab. inż. Jan PIETRASIEŃSKI
 • dr inż. Maciej PODCIECHOWSKI
 • dr inż. Stanisław ŻYGADŁO
 • dr inż. Jan SZCZURKO
 • dr inż. Wojciech PARA
 • dr inż. Witold MILUSKI
 • dr inż. Jacek DUDZIŃSKI
 • kpt. dr inż. Jacek WARCHULSKI
 • kpt. dr inż. Marcin WARCHULSKI
 • por. mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ
 • mgr inż. Jakub MIERNIK
 • inż. Mirosław ZARZYCKI
 • p. Ryszard KURZYŃSKI

Tematyka badawcza Zespołu:

 • procesory zobrazowań radiolokacyjnych w czasie rzeczywistym
 • konstrukcja torów nadawczych i odbiorczych zestawów rakietowych
 • trenażery do szkolenia obsług zestawów rakietowych
 • zapalniki radiowe do rakiet przeciwlotniczych.

Zespół Techniki Rakietowej
- kierownik Zespołu ppłk dr inż. Krzysztof MOTYL

Członkowie Zespołu:

 • prof dr hab. inż. Bogdan ZYGMUNT
 • dr inż. Bogdan MACHOWSKI
 • dr inż. Grzegorz SAWICKI
 • dr inż. Andrzej DĘBECKI
 • płk dr inż. Konrad SIENICKI
 • kpt. mgr inż. Kamil WACŁAWIK
 • mgr inż. Mirosław MAKOWSKI
 • mgr inż. Dorota MILLER
 • mgr inż. Krzysztof SOŚNIAK
 • starszy technik Marek BIERWIACZONEK

Tematyka badawcza Zespołu:

 • optymalizacja minimalno-czasowa i minimalno-energetyczna sterowania
 • identyfikacja i optymalizacja struktury i zespołów systemu sterowania
 • modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa układów dynamicznych
 • diagnostyka napędów rakietowych
 • badania własności balistycznych paliw rakietowych
 • konstrukcja głowic bojowych pocisków rakietowych
 • systemy zarządzania procesem eksploatacji sprzętu rakietowego
 • modelowanie procesu diagnozowania uzbrojenia rakietowego
 • systemy zarządzania niezawodnością uzbrojenia rakietowego
 • zestawianie pomiarowych torów diagnostycznych
 • komputerowe wspomaganie procesu diagnozowania uzbrojenia rakietowego.

W Katedrze Mechatroniki prowadzone są prace naukowo-badawcze, dotyczące m. in.:

 • modernizacji przeciwlotniczych zestawów rakietowych typu: "NEWA", "WEGA", "KUB" i "OSA"
 • oceny stanu obecnego i kierunków rozwoju uzbrojenia rakietowego
 • przetwarzania w czasie rzeczywistym sygnałów radiolokacyjnych i telewizyjnych
 • koncepcji sprzętowej realizacji szybkiej transformaty Fourier a (FFT) dla potrzeb radiolokatora naprowadzania rakiet zestawu rakietowego
 • metod estymacji współrzędnych kątowych celu na podstawie jego obrazu cyfrowego
 • cyfrowego układu wyliczania komend rakiety przeciwlotniczej średniego zasięgu
 • modelowania i symulacji komputerowej metod wypracowania sił i sygnałów sterujących rakiety wirującej
 • optymalizacji parametrów konstrukcyjnych rakiet i współczynników aparatury pokładowej
 • zapalników zbliżeniowych do pocisków artylerii przeciwlotniczej
 • cyfrowego sterowania przeciwpancernymi pociskami rakietowymi drugiej i trzeciej generacji
 • badań laboratoryjnych i sprzętowych układów sterowania napędami
 • algorytmów do przelicznika cyfrowego przeznaczonego do przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich
 • systemów sterowania amunicji inteligentnej
 • zagadnień odwrotnych w dynamice i sterowaniu obiektów
 • badań hybrydowych inteligentnych systemów autonomicznych – zastosowania sieci neuronowych w identyfikacji systemów
 • badań modeli matematycznych i metod sterowania pociskami moĽdzieżowymi na opadającej części toru lotu
 • procedur przeszukiwania przestrzeni przez głowicę optyczną
 • algorytmów wydzielania sygnałów pochodz±cych od celu z tła
 • komputerowego wspomagania procesu eksploatacji sprzętu rakietowego
 • opracowanie aparatury do kontroli lotu rakiet
 • opracowanie bezkontaktowej metody pomiaru odkształceń i naprężeń z wykorzystaniem metod cyfrowej analizy obrazu.

Rezultaty prac wykonanych w Katerdze Mechatroniki wdrożone zostały w wojsku i poza wojskiem. Są to m. in.:

 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji programowalnego celownika CP-1 dla przeciwlotnicznych zestawów rakietowo-artyleryjskich
 • Rodzina trenażerów do szkolenia operatorów wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych.
 • Uniwersalny wykrywacz min w obudowach metalowych i niemetalowych.
 • System dozorowania stanu bloków energetycznych w warunkach interwencyjnej zmiany mocy w zespole elektrowni PAK.
 • Zasilacz wysokiego napięcia nadajnika radiolokatora naprowadzania rakiet.
 • Radionadajnik komend radiolokatora naprowadzania rakiet.
 • Blok wzmacniaczy p.cz.i wizyjnych odbiornika radiolokatora naprowadzania rakiet.
 • Procesor sygnałowy do przetwarzania sygnałów pośredniej częstotliwości.
 • Procesor sygnałowy do przetwarzania sygnałów wizyjnych.
 • Cyfrowy układ do sterowania położeniem wyrzutni.
 • Cyfrowy układ do sterowania położeniem kątowym anten radiolokatora.
 • Zmodernizowany celownik telewizyjny.
 • System generacji syntetycznych zobrazowań radiolokacyjnych.
 • System rejestracji i odtwarzania parametrów pracy bojowej w przeciwlotniczych zestawach rakietowych.
 • Symulator nalotu celów powietrznych.
 • Symulator radiolokacyjnych sygnałów celów.
 • Symulator sygnałów odzewowych rakiet.
 • Symulator zakłóceń radiolokacyjnych.
 • Układ automatycznego wykrywania celów.
 • Filtry cyfrowe sygnałów celów i rakiet.
 • System pomiarowo-diagnostyczny zestawu rakietowego.
 • System automatycznego testowania radiolokatora naprowadzania rakiet.
 • Układ modulacji i kodowania komend sterowania.