Kurs Unigraphics

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej prowadzi kurs systemu UNIGRAPHICS. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zastosowaniem systemu UNIGRAPHICS.

Szkolenie obejmuje dwa stopnie:

 1. Szkolenie podstawowe obejmujące zagadnienia:
  • szkic parametryczny
  • modelowanie brył i szczegółów bryłowych
  • złożenia.
 2. Szkolenie specjalistyczne obejmujące zagadnienia:
  • analizy wytrzymałołciowej
  • modelowania powierzchni swobodnych
  • projektowania parametrycznego
  • wytwarzania
  • tworzenia obrazów UG/Photo.

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje w zakresie posługiwania się systemem UNIGRAPHICS. Mogą w nim uczestniczyć technicy, inżynierowie mechanicy.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu podstawowym (pierwszego stopnia) wynosi około 3000 zł od osoby. Czas trwania szkolenia podstawowego 30 godz. Koszt i czas szkolenia specjalistycznego (drugiego stopnia) jest uzalezniony od liczby uczestników i od uzgodnionego zakresu tematycznego.

Płatności należy dokonywać na konto WAT za pośrednictwem druku wpłaty:

Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
ul. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49

Bank Zachodni SA II o. Warszawa
11201027-200266-138-3000
SZWUL Kurs Unigraphics

UWAGA:na druku wpłaty należy podać czytelnie imię i nazwisko oraz rodzaj opłaty.

Szkolenie prowadzi Zakład Aerodynamiki i termodynamiki Instytutu Techniki Lotniczej WML WAT.

Szczegółowe informacje:

Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Kurs UNIGRAPHICS
ul. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

dr inż. Stanisław KACHEL
tel. (0-22) 261 83-73-74
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.