Organizacje studenckie

Swoje zainteresowania studenci mogą realizować w ramach koła naukowego studentów. Mogą również korzystać z bogatej oferty kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej. Praca naukowa studenta jest niezwykle cenną i poszukiwaną formą pracy twórczej, przejawiającą się zarówno w sferze działalności naukowej, jak i wychowawczej. Koło Naukowe Mechatroników jest doskonałą szkołą samodzielności i dociekliwości badawczej. Rozwija zainteresowania poszczególnymi dziedzinami nauki i techniki. Uczy wdrażania do pracy badawczej i samodzielnych studiów. Do największych przedsięwzięć Koła należy organizacja corocznego Seminarium Naukowego, podczas którego studenci prezentują swoje prace. Wielu z nich swoje osiągnięcia prezentuje także na seminariach krajowych i zagraniczny.

Samorząd studencki

Samorząd studencki w wydziale istnieje od 1996 roku. Do jego podstawowych zadań należy: inspirowanie i koordynowanie całokształtu działalności studenckiej na wydziale oraz reprezentowanie interesów studentów na forum władz wydziału i Rady Wydziału. Główny wysiłek Wydziałowego Samorządu Studenckiego jest skierowany na zapewnienie studentom racjonalnego wykorzystania czasu wolnego od zajęć. Otrzęsiny, kolacja wigilijna, imprezy karnawałowe to tylko niektóre przedsięwzięcia integrujące studentów.