Strona główna

banner zr

Zespół Radioelektroniki rozpoczął działalność jako jednostka organizacyjna Katedry Mechatroniki
na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa WAT w roku 2012.

Jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji Zakładu Radioelektroniki i Diagnostyki, który działał
w ramach poprzedniej struktury Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

Zespołem kieruje mjr dr inż. Dariusz RODZIK.