km-start1

Katedra Mechatroniki (dawniej: Instytut Systemów Mechatronicznych) jest jednostką organizacyjną Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (dawniej: Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa) Wojskowej Akademii Technicznej. Utworzony został w roku 1994 w ramach restrukturyzacji Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa WAT i jest kontynuatorem Katedry Sprzętu Specjalnego, która powstała w 1959 r. Podstawowe zadania Katedry Mechatroniki to kształcenie kadr dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Powietrznej WLOP, Wojsk Rakietowych, Artylerii Wojsk Lądowych oraz poszukiwanych w przemyśle przy projektowaniu i eksploatacji zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych inżynierów.

Zakończenie kursu przeszkolenia kadr rezerwy

W dniu 22.12.2017 r. zakończył się kurs przeszkolenia kadr rezerwy - oficerski, prowadzony w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej.
Celem kursu było przygotowanie żołnierzy rezerwy do pełnienia obowiązków na stanowiskach oficerskich korpusu osobowego przeciwlotniczego w grupie osobowej artylerii przeciwlotniczej.
Program kształcenia obejmował 351 godzin zajęć programowych i zawierał 181 godzin modułu ogólnego i 170 godzin modułu specjalistycznego - w tym 70 godzin realizowanych w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie.
Kurs zakończył się egzaminem na oficera, który przeprowadziła powołana rozkazem Rektora-Komendanta WAT Uczelniana Komisja Egzaminacyjna.

Czytaj więcej...

Gromy i Pioruny przeciwko Kalibrom

12 lipca br. na specjalistycznym portalu zajmującym się tematyką obronności zamieszczono obszerny artykuł autorstwa kmdr rez. Maksymiliana Dury omawiający rozwijaną w świecie koncepcję zwalczania samosterujących pocisków (cruise) wykorzystując polskie pociski przeciwlotnicze b. krótkiego zasięgu Grom/Piorun. Autor analizuje w artykule również teoretyczne prace wykonane w Katedrze Mechatroniki WML, podpierające omawiana koncepcję. Pod artykułem pojawiło się kilkaset postów, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematem.

Zespół w składzie prof. B.Zygmunt, ppłk dr K. Motyl i dr K. Sienicki udostępnił p. kmdr M. Durze do napisania artykułu wyniki symulacji komputerowych potwierdzających możliwość zwalczania pocisków typu cruise przez PPZR Grom/Piorun.

>> czytaj cały artykuł na www.defence24.pl >>

Innowacyjna Polska zbrojna, czyli trzymaj, chamie, złoty róg!

Od dwóch dekad trwają w Polsce gorące dyskusje w sprawie stanu i przyszłości istotnego elementu sił zbrojnych jakim są wojska obrony powietrznej oraz przeciwrakietowej (WOPP). Na świecie przez ten czas dokonał się istotny postęp w zrozumieniu znaczenia tego komponentu sił zbrojnych dla potencjału obronnego państwa.

Dzięki burzliwemu rozwojowi technologicznemu, zwłaszcza elektroniki, informatyki oraz inżynierii materiałowej, podstawowym sprzętem obrony powietrznej są zestawy rakietowe o różnym zasięgu i pułapie. Nowoczesny system OPP jest w stanie zatrzymać napad powietrzny nieprzyjaciela, stanowiący pierwsze uderzenie w konflikcie zbrojnym na współczesnym polu walki.

Dotychczas będące w służbie posowieckie rakietowe zestawy przeciwlotnicze krótkiego i średniego zasięgu (OSA, KUB, NEWA) miały być wycofane ze służby na początku XXI w. Dzięki staraniom wojskowych zakładów remontowych (WZU Grudziądz i WZE Zielonka) oraz specjalistów z WAT udało się przeprowadzić takie modernizacje techniczne, które pozwalają przenieść horyzont czasowy eksploatacji bojowej tego sprzętu poza rok 2020. Żadne z państw członków dawnego bloku wschodniego nie zdobyło się na taki intelektualny i technologiczny wyczyn.

>> czytaj cały artykuł na www.sprawynauki.edu.pl >>

Wystąpienie eksperta WAT prof. B. Zygmunta w TV

W dn. 25.11 kierownik Katedry Mechatroniki, prof. B. Zygmunt wystąpił
w programie Biznes i Świat TVN24 jako ekspert WAT.

Rozmowa dotyczyła okoliczności zestrzelenia rosyjskiego samolotu Su-24
przez turecki F-16 na pograniczu turecko-syryjskim.

 

Wybrane prace studentów

Pracownicy Katedry Mechatroniki są kierownikami i recenzentami prac dyplomowych realizowanych na kierunku Mechatronika oraz kierują rozwojem studentów na studiach indywidualnych. Większość prac wykonywanych przez studentów ma aspekt praktyczny. Poniżej przedstawiono wybrane wyniki prac.

Czytaj więcej...