Dokumenty studiów doktoranckich

 

pdf icon64Informacje podstawowe
o naborze na czteroletnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckiech

pdf icon64Uchwała nr 30/WAT/2015 - Regulamin studiów doktoranckich w WAT
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

pdf icon64Decyzja
Dziekana Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego w sprawie szczegółowego sposobu przebiegu postępowania konkursowego podczas rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa (WML) w roku akademickim 2016/2017

pdf icon64Plan stacjonarnych/niestacjonarnych studiów doktoranckich
obowiązujących od roku naboru 2014/2015
- Dyscyplina naukowa: MECHANIKA

pdf icon64Plan stacjonarnych/niestacjonarnych studiów doktoranckich
obowiązujących od roku naboru 2014/2015
- Dyscyplina naukowa: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

pdf icon64Rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego
poz. 1696 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

pdf icon64Zarządzenie nr 16/RKR/2015 - Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendiów doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT"

pdf icon64Zarządzenie nr 24/RKR/2015
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendiów doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT"

pdf icon64Zarządzenie nr 32/RKR/2017
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendiów doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT"

pdf icon64Wykaz tematów projektów badawczych dla doktorantów WML WAT
nabór r. a. 2016/2017
- Dyscyplina naukowa: MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN