Artykuły

PZU - Informacja dla studentów na ra. 2016/17

 

Samorząd Studencki Wojskowej Akademii Technicznej w drodze konkursu oferenta na najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia studentów Wojskowej Akademii Technicznej od

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

wybrał

pzu newlogo
Powszechny 
Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna


Warunki ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny
 • Wysokość sumy ubezpieczenia: do wyboru: 15 000 zł., 20 000 zł. lub 25 000 zł.
 • Wysokość składki ubezpieczeniowej za cały rok akademicki 2016/2017 wynosi:
  - 14 zł. (przy sumie ubezpieczenia 15 000 zł)
  18 zł. (przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł)
  - 23 zł. (przy sumie ubezpieczenia 25 000 zł)
 • Ubezpieczenie obejmuje pakiet podstawowy oraz usługi assistance, m.in.:
  transport medyczny, wizytę pielęgniarki, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjną
 • Ubezpieczenie udziela ochrony studentom podczas praktyk (także zagranicznych),
  a także podczas zajęć sportowych (treningi, zawody), zarówno na uczelni, jak i poza uczelnią
 • w sekcjach (klubach) sportowych
 • Agent ubezpieczeniowy oferuje także dodatkowe możliwości, tj.:
  - Zniżki do 40 % przy ubezpieczeniu mieszkania/domu
  - Zniżki do 10 % przy ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC, AC, NNW, Assistance)

 1. Student zainteresowany ubezpieczeniem dokonuje wpłaty u Starosty Grupy Dziekańskiej.
 2. Starosta sporządza w formie elektronicznej 3 egzemplarze wykazów studentów swojej grupy
     na podstawie wzoru wykazu uzależnionego od Sumy ubezpieczenia. Wykazy można pobrać
     ze strony internetowej wydziału lub w dziekanacie. Wykazy zawierają: imię i nazwisko, PESEL,
     adres zameldowania nr grupy, podpis osoby, która chce się ubezpieczyć.
     UWAGA: wykazy sporządzone odręcznie, pokreślone i nieczytelne nie będą przyjmowane
 3. Starosta dokonuje wpłaty na podstawie załączonego wykazu osób:
           U przedstawiciela PZU dostępnego
           w Domu Studenckim nr 2, w pokoju nr 1, (Świetlica), ul. Kaliskiego 11
            W dniach od 18.10.2016-24.11.2016
            Wtorek, Środa, Czwartek w godz. 15:15-17:15

 


Załączniki:


pdf

- Ogólne warunki ubezpieczenia

xls

- Obowiązkowe listy WAT

 

Wybory Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa - rok 2016

 

UCHWAŁA
Komisji Wyborczej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

nr 9/KW-WML/2018 z dnia 14 marca 2018r.

w sprawie stwierdzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady WML WAT w kadencji 2016-2020 r.

*     *     *

Komisja Wyborcza
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

Ogłoszenie nr 4b z dnia 01 marca 2018r.

*     *     *

Komisja Wyborcza
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

Ogłoszenie nr 4a z dnia 21 lutego 2018r.

*     *     *

Komisja Wyborcza
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

Komunikat nr 5 z dnia 14 lutego 2018r.

w związku z uchwałą nr 81/KWA/2018 Komisji Wyborczej WAT

*     *     *

UCHWAŁA
Komisji Wyborczej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

nr 7/KW-WML/2016 z dnia 03 czerwca 2016r.

w sprawie stwierdzenia przeprowadzenia wyborów prodziekanów WML WAT

*     *     *

Komisja Wyborcza
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

Ogłoszenie nr 3 z dnia 13 maja 2016r.

*     *     *

UCHWAŁA
Komisji Wyborczej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

nr 5/KW-WML/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie stwierdzenia przeprowadzenia wyborów dziekana WML WAT

*     *     *

Komisja Wyborcza
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

Komunikat nr 4 z dnia 28 kwietnia 2016r.

w związku z zaleceniami wyborczymi Senatu WAT

*     *     *

Komisja Wyborcza
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

Komunikat nr 3 z dnia 15 kwietnia 2016r.

w sprawie ogłoszenia składu kolegium elektorów WML

*     *     *

Komisja Wyborcza
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

Ogłoszenie nr 2 z dnia 14 kwietnia 2016r.

*     *     *

Komisja Wyborcza
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

Komunikat nr 2 z dnia 01 kwietnia 2016r.

w związku z zaleceniami wyborczymi Senatu WAT

*     *     *

Komisja Wyborcza
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

Uchwała 3a, 3b, 3c z dnia 01 kwietnia 2016r.

*     *     *

Komisja Wyborcza
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

Ogłoszenie 1a, 1b, 1c z dnia 16 marca 2016r.

*     *     *

Komisja Wyborcza
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

Komunikat nr 1 z dnia 07 marca 2016r.

w związku z zaleceniami wyborczymi Senatu WAT

*     *     *

UCHWAŁA
Rady Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

nr 8/WML/2016 z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie wyboru wydziałowej komisji wyborczej