XXV Seminarium Kół Naukowych Studentów WML

Dnia 03.06.2019 r., w auli nr 19 budynku nr 36 miało miejsce XXV Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML). Uczestnikami wydarzenia byli studenci działający w czterech zarejestrowanych na wydziale kołach studenckich, tj. KNS Lotnictwa i Kosmonautyki (opiekun: kpt. dr inż. Konrad Wojtowicz), KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji (opiekun: mjr dr inż. Robert Paszkowski), KNS Systemów Mechatronicznych (opiekun: dr inż. Jarosław Panasiuk) oraz KNS Techniki Uzbrojenia (opiekun: mjr dr inż. Łukasz Szmit).

Na seminarium zaprezentowanych zostało 15 prac, których autorami było 20 studentów studiów inżynierskich oraz magisterskich. Prace pod względem merytorycznym oraz same wystąpienia studentów oceniała komisja konkursowa w składzie: Prodziekan ds. studenckich dr inż. Zdzisław Rochala - Przewodniczący Komisji, dr inż. Małgorzata Pac, mjr dr inż. Robert Paszkowski oraz mjr dr inż. Dariusz Rodzik.

W tym roku seminarium KNS WML w zgodnej ocenie prelegentów, komisji konkursowej oraz uczestniczących w seminarium studentów i pracowników Wydziału, charakteryzowało się bardzo wysokim, a przede wszystkim wyrównanym poziomem prezentowanych prac. Wystąpienia studentów zgodnie z tradycją zostały podzielone na dwie kategorie: I. kategoria obejmowała uczestników z I-III roku studiów I°, natomiast w kategorii II. znaleźli się studenci pozostałych lat studiów. Po wystąpieniach wszystkich prelegentów oraz burzliwych naradach, komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:

 • W KATEGORII   I:
  I miejsce – Aleksandrowi Zadrodze, Piotrowi Świerczewskiemu z KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji za pracę pt. „Projekt koncepcyjny bionicznej protezy kończyny górnej sterowanej za pomocą sygnałów elektromiograficznych” (opiekun naukowy: mjr dr inż. Paweł Płatek);
  II miejsce – Rafałowi Macierewiczowi z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Moduł łączności bezprzewodowej z funkcją telemetrii i strumieniowania obrazu” (opiekun naukowy: dr inż. Zdzisław Rochala);
  III miejsce – Piotrowi Korczowi z KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji za pracę pt. „Opracowanie projektu i wykonanie układu wykonawczego do stanowiska dzielonego pręta Hopkinsona, umożliwiającego badania materiałów w podwyższonych temperaturach” (opiekun naukowy: płk. dr hab. inż. Jacek Janiszewski);
  wyróżnienie – Rafałowi Paszko z KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji za pracę pt. „Rekonstrukcja modelu lampy zabytkowego motocykla na podstawie zdjęć i modeli bryłowych części lampy” (opiekun naukowy: mjr dr inż. Robert Paszkowski);
 • W KATEGORII   II:
  I miejsce
  – inż. Dawidowi Adamskiemu z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Wykorzystanie właściwości pola magnetycznego na potrzeby badań elementu wykonawczego nanosatelity” (opiekun naukowy: ppłk dr inż. Maciej Henzel);
  II miejsce – inż. Magdalenie Piotrowskiej z KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji za pracę pt. „Proces technologiczny produkcji biżuterii z wykorzystaniem techniki druku 3D” (opiekun naukowy: mjr dr inż. Paweł Płatek);
  III miejsce – sierż. pchor. inż. Pawłowi Kalinowskiemu z KNS Systemów Mechatronicznych za pracę pt. „System informatyczny do automatyzacji przetwarzania danych z procesu sprawdzeń rakiet przeciwlotniczych” (opiekun naukowy: ppłk dr inż. Dariusz Rodzik);
  wyróżnienie – sierż. pchor. inż. Mateuszowi Kaszyńskiemu z KNS Systemów Mechatronicznych za pracę pt. „Projekt lokatora ultradźwiękowego z transmisją kodowaną” (opiekun naukowy: dr inż. Stanisław Grzywiński);
  wyróżnienie – inż. Maciejowi Spychale, inż. Karolowi Kozdrowiczowi, inż. Damianowi Maciorowskiemu, inż. Karolinie Pazurze z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „PFF 69 projekt silnika turbinowego do hybrydowego drona patrolowego” (opiekun naukowy: dr hab. inż. Ryszard Chachurski);

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni na pikniku wydziałowym WML, który odbył się 04.06.2019 r. Dyplomy oraz nagrody wręczyła obecna na pikniku Pani Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i liczymy na jeszcze wyższy poziom wystąpień na przyszłorocznym XXVI Seminarium KNS WML.

dr inż. Marta CZYŻEWSKA
opiekun KNS WML