Nowi Inżynierowie Uzbrojeniowcy

W dniu 22.02.2019 r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT odbyły się obrony prac inżynierskich kandydatów na żołnierzy zawodowych kształcących się w specjalności „uzbrojenie i elektronika”. W gronie inżynierów powitaliśmy pięciu podchorążych.

Kształcenie na WML specjalistów w dziedzinie uzbrojenia cieszy się dużym uznaniem Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki (SSUiE) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ). Już tradycją stało się nagradzanie przez szefa SSUiE studenta, który z najlepszą lokatą ukończył studia inżynierskie w tej specjalności. W tym roku laureatem nagrody został sierż. pchor. inż. Krzysztof Piasta, autor pracy dyplomowej pt. „Projekt koncepcyjny 120 mm naboju moździerzowego z pociskiem kasetowym” (promotor – płk dr inż. Przemysław Kupidura). Warto zaznaczyć, że pchor. Krzysztof Piasta uzyskał bardzo wysoką ocenę ukończenia studiów – 4,71. Gratulujemy!

Pamiątkowa fotografia z obron prac dyplomowych (od lewej): ppor. mgr inż. Dawid Goździk, płk dr inż. Mirosław Zahor, pchor. inż. Marcin Warakomski, pchor. inż. Mateusz Buler, pchor. inż. Dawid Walter, pchor. inż. Karol Gąszcz, pchor. inż. Krzysztof Piasta, płk dr hab. inż. Jacek Janiszewski, mjr dr inż. Wojciech Koperski.
Pamiątkowa fotografia z obron prac dyplomowych (od lewej):
ppor. mgr inż. Dawid Goździk, płk dr inż. Mirosław Zahor, pchor. inż. Marcin Warakomski,
pchor. inż. Mateusz Buler, pchor. inż. Dawid Walter, pchor. inż. Karol Gąszcz,
pchor. inż. Krzysztof Piasta, płk dr hab. inż. Jacek Janiszewski, mjr dr inż. Wojciech Koperski.