Rekrutacja do programów MOST i MOSTECH

plakat MOST MOSTECHSEMESTR LETNI 2018/2019
ZAPRASZAMY!
Rekrutacja do krajowych programów mobilności
MOST i MOSTECH na semestr letni r.a. 2018/19
rozpoczyna się 31 października i trwać będzie do 30.XI.


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROGRAMACH:
PROGRAM MOST: most.uka.uw.edu.pl
PROGRAM MOSTECH: www.kaut.agh.edu.pl/mostech

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW
MOST i MOSTECH w WAT:
Dział Organizacji Kształcenia
mgr Natalia Pykacz
budynek 100, pokój 88, tel. 261 839 760


Zapraszamy wszystkich uczestników rekrutacji uzupełniającej,
którzy złożyli wnioski, na zebranie Komisji Kwalifikacyjnej
dnia 8 listopada 2018 (czwartek) o godzinie 9:00
w Sali 91, budynek 100.