ZAPROSZENIE na seminarium Kół Naukowych WML

Studenci Kół Naukowych Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa:

  • KNS Techniki Uzbrojenia 
  • KNS Lotnictwa i Kosmonautyki
  • KN Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji
  • KN Systemów Mechatronicznych

serdecznie zapraszają
Studentów oraz Pracowników Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

na

XXV SEMINARIUM KNS WML

które odbędzie się 03.06.2019 r. o godz. 8:30 w auli nr 19 w budynku 36.

Na seminarium zostaną zaprezentowane wyniki prac Studentów
czynnie zaangażowanych w działalność w Kołach Naukowych.

 

W dniu 25 kwietnia br. od godziny 8:30, w sali nr 91, w budynku nr 100 odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (wyjazd na studia) i w roku akademickim 2017/2018 (wyjazd na praktykę).