Procedury pozyskiwania, wdrażania
i eksploatacji systemów uzbrojenia


ROCZNE STUDIA (DWUSEMESTRALNE) NIESTACJONARNE
TYLKO DLA KADRY SIŁ ZBROJNYCH RP 
KOD STUDIÓW 1103168


Organizator

Instytut Techniki Uzbrojenia
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel. +48 261 839 956
fax +48 261 839 508
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia podyplomowe są adresowane do specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, wdrażaniem i eksploatacją współczesnej techniki uzbrojenia.

Studia mają na celu kształcenie w zakresie nowej wiedzy i umiejętności oraz pogłębienie nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP, przewidzianych do pracy na stanowiskach związanych się pozyskiwaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów uzbrojenia w Siłach Zbrojnych RP. Dotyczy to zwłaszcza oficerów uzbrojenia w jednostkach wojskowych oraz komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym m.in. pełniących funkcję Gestora i Centralnego Organu Logistycznego (COL).

Słuchacz studiów zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje zawarte w przedmiotach: materiały wysokoenergetyczne; nowoczesne techniki wytwarzania; konstrukcja i eksploatacja broni i amunicji; bezpieczeństwo eksploatacji uzbrojenia i obiektów szkoleniowych; procedury pozyskiwania i wdrażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych RP; sztuka negocjacji; elementy prawa zamówień publicznych; komputerowe systemy wspomagania eksploatacji; badania broni i amunicji; seminarium dyplomowe.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.


Informacje szczegółowe

  • Kierownik studiów: ppłk dr inż. Wojciech FURMANEK
  • Forma studiów: niestacjonarna (jeden zjazd w miesiącu, od poniedziałku do piątku)
  • Czas trwania: dwa semestry
  • Zasady naboru: wymagane posiadanie kwalifikacji co najmniej pierwszego stopnia,
                                tj. co najmniej tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata;
                                nabór przez Departament Kadr MON
  • Liczba miejsc: 15-20 osób