Silniki lotnicze


ROCZNE STUDIA


Organizator

Instytut Techniki Lotniczej
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel. +48 261 839 046, +48 261 837 129
fax +48 261 839 318
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia dedykowane są dla specjalistów zajmujących się problematyką konstrukcji, technologii i produkcji współczesnych silników lotniczych oraz zagadnieniami technicznych systemów nadzorowania procesów serwisowania, użytkowania i remontów takich silników. Starannie dobrany program studiów zapewnia wykształcenie, odpowiadające potrzebom i wymaganiom współczesnego przemysłu lotniczego oraz innych przemysłów o wysokim nasyceniu nowoczesną technologią. Spełnia również podstawowe wymagania linii i firm lotniczych w zakresie znajomości procesu eksploatacji statków powietrznych oraz daje współczesną wiedzę z zakresu napędów lotniczych niezbędną w ośrodkach naukowych zajmujących się badaniami, projektowaniem, konstruowaniem i użytkowaniem statków powietrznych.


Informacje szczegółowe

  • Kierownik studiów: dr inż. Adam KOZAKIEWICZ
  • Czas trwania: dwa semestry
  • Zasady naboru: wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych;
                                nabór według kolejności zgłoszeń
  • Termin zgłoszeń: do 19 września
  • Liczba miejsc: 30

Opłaty

  • Rekrutacyjna: 85 zł.
  • Czesne za zajęcia dydaktyczne (dwa semestry): 5 600 zł. - płatność w 1 lub 2 ratach

Informacje dodatkowe

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w formie sobotnio-niedzielnych zjazdów. Semestr I obejmuje miesiące X-II, semestr II miesiące II-VI. Łącznie ok. 250 godzin zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych. Absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Wojskową Akademię Techniczną.