Zaawansowane techniki komputerowe
w praktyce machatronicznej


Wymagania kwalifikacyjne kandydatów na studia: ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z kierunków: budowa i eksploatacja maszyn, mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, zarządzanie i inżynieria produkcji.


ROCZNE STUDIA


Organizator

Instytut Techniki Uzbrojenia
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel. +48 261 839 406, +48 261 837 694
fax +48 261 839 508
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia podyplomowe są adresowane do absolwentów studiów drugiego stopnia, wykorzystujących w swojej pracy nowoczesne techniki komputerowe, zajmujących się problematyką konstrukcji, projektowania, wytwarzania, badania oraz eksploatacji części maszyn.
Kształcenie na studiach podyplomowych ma na celu nauczenie treści i umiejętności, które są obecnie niezbędne podczas realizacji zadań w zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, obronnego, precyzyjnego itd. oraz instytucjach badawczo-rozwojowych.
Program studiów podyplomowych zapewnia poszerzenie wiedzy odpowiadające potrzebom i wymaganiom współczesnego przemysłu. Absolwenci studiów uzyskują aktualną wiedzę w zakresie konstrukcji i projektowania elementów z zastosowaniem nowoczesnych systemów komputerowych, zaawansowanych badań materiałów inżynierskich, technik pomiarowych, opracowywania procesów technologicznych z wykorzystaniem m. in. obrabiarek sterowanych numerycznie i robotów, a także eksploatacji maszyn.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.


Informacje szczegółowe

  • Kierownik studiów: dr hab. inż. Tomasz MAJEWSKI
  • Forma studiów: niestacjonarna (zjazdy sobotnio-niedzielne)
  • Czas trwania: dwa semestry
  • Zasady naboru: wymagany dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia;
                                nabór według kolejności zgłoszeń
  • Termin zgłoszeń: do 30 września
  • Liczba miejsc: 25

Opłaty

  • Rekrutacyjna: 85 zł.
  • Czesne za całe studia podyplomowe (dwa semestry): 5 600 zł.

Dokumenty do pobrania