XXIII seminarium kół naukowych studentów WML

W dniu 31.05.2017 r., w auli nr 19 budynku nr 36 odbyło się XXIII Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML). Uczestniczyli w nim studenci działający w trzech – spośród sześciu zarejestrowanych na wydziale, kół i organizacji studenckich – tj. KNS Techniki Uzbrojenia (opiekun: kpt. dr inż. Łukasz Szmit), KNS Lotnictwa i Kosmonautyki (opiekun: kpt. dr inż. Konrad Wojtowicz) oraz KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji (opiekun: mjr dr inż. Paweł Płatek).

Podczas seminarium zaprezentowano 26 prac, których autorami było 29 studentów studiów I° i II°. Prace oraz wystąpienia studentów były oceniane przez komisję konkursową w składzie: Prodziekan ds. studenckich dr inż. Zdzisław Rochala - Przewodniczący Komisji, Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa dr hab. inż. Stanisław Kachel (prof. WAT), dr hab. inż. Jacek Janiszewski (prof. WAT), mjr dr inż. Maciej Henzel oraz kpt. dr inż. Łukasz Szmit.

XXIII Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) cieszyło się dużym zainteresowanie zarówno studentów jak i pracowników naszego Wydziału. Swoim przybyciem zaszczyciła nas również Pani Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska (prof. WAT), a także obecni byli przedstawicie firm, m. in. Carl Zeiss Sp. z o.o.
Tegoroczne seminarium KNS WML w zgodnej ocenie prelegentów, komisji konkursowej oraz uczestniczących w seminarium studentów charakteryzowało się bardzo wysokim i wyrównanym poziomem prezentowanych prac. Wystąpienia studentów zostały podzielone na dwie kategorie: I. kategoria obejmowała uczestników z I-III roku studiów I°, zaś w kategorii II. znaleźli się studenci pozostałych lat studiów. Po wysłuchaniu wszystkich referatów komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:

w kategorii I:

 • I miejsce – Maciejowi Kowalskiemu z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Modelowanie wymiany ciepła w tkankach” (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Panas);
 • II miejsce – Damianowi Szupieńko z KNS Techniki Uzbrojenia za pracę pt. „Projekt koncepcyjny karabinu przeciwsprzętowego w układzie bezkolbowym” (opiekun naukowy: płk dr inż. Mirosław Zahor);
 • II miejsce – Szymonowi Czarniewskiemu z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Projekt koncepcyjny modułu stabilizacji lotu poziomego bezzałogowego statku powietrznego” (opiekun naukowy: dr inż. Zdzisław Rochala);
 • III miejsce – Aleksandrze Skórze z KNS Techniki Uzbrojenia za pracę pt. „Analiza stanu techniki w dziedzinie pistoletów sygnałowych i kierunki ich rozwoju” (opiekun naukowy: dr hab. inż. Ryszard Woźniak, prof. WAT);
 • III miejsce – Małgorzacie Jaworskiej z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Projekt wstępny mikroprocesorowego układu sterowania miniaturowym turbinowym silnikiem odrzutowym” (opiekun naukowy: dr inż. Zdzisław Rochala);
 • III miejsce – Oldze Staszewskiej z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „System zarządzania dystrybucją treści multimedialnych na pokładzie samolotu pasażerskiego” (opiekun naukowy: kpt. dr inż. Konrad Wojtowicz);

w kategorii II:

 • I miejsce – sierż. pchor. inż. Hubertowi Ławniczakowi z KNS Techniki Uzbrojenia za pracę pt. „Projekt wstępny strzelby śrutowej w konstrukcji modułowej” (opiekun naukowy: płk dr inż. Mirosław Zahor);
 • II miejsce – sierż. pchor. inż. Krzysztofowi Achtenbergowi z KNS Techniki Uzbrojenia za pracę pt. „Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania i przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych” (opiekun naukowy: dr inż. Stanisław Żygadło);
 • II miejsce – inż. Kindze Pełce, inż. Hubertowi Jackowiczowi z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Projekt układu sterowania robotem kroczącym
 • z wykorzystaniem modułu rozpoznawania mowy” (opiekun naukowy: dr inż. Zdzisław Rochala);
 • III miejsce – inż. Karolinie Kurowskiej, z KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji za pracę pt. „Wytwarzanie i badania właściwości wytrzymałościowych wybranych regularnych struktur komórkowych wykonanych metodą Fused Filament Fabrication (FFF)” (opiekun naukowy: mjr dr inż. Paweł Płatek);
 • III miejsce – inż. Arturowi Rzepce z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Implementacja mikroprocesorowego układu sterowania w imitatorze wskaźnika sytuacji przestrzennej” (opiekun naukowy: dr. inż. Zdzisław Rochala);
 • III miejsce – inż. Hubertowi Wilkowi, z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Od koncepcji do oblotu – latająca platforma wyścigowa w układzie quadrocoptera” (opiekun naukowy: dr inż. Zdzisław Rochala).

Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonał w obecności Pani Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzeny Tykarskiej (prof. WAT) oraz Pana Dziekana WML dr. hab. inż. Stanisława Kachela (prof. WAT), Przewodniczący komisji konkursowej Pan dr inż. Zdzisław Rochala.

dr inż. Marta CZYŻEWSKA
opiekun KNS WML