Spotkanie informacyjne z przedstawicielem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

fulbrightSzanowni Państwo,

W najbliższy piątek 7 kwietnia o godz. 9:30 w Klubie WAT (sala 119) odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Prezentacja będzie trwała ok. 1,5h.

Stypendia Programu Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA wybitnym polskim absolwentom, doktorantom i pracownikom naukowym. Od ponad 58 lat programy stypendialne Komisji Fulbrighta przyczyniają się do zwiększenia wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA i Polską. Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów.

Programy stypendialne Komisji przeznaczone są dla:

  • absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.
  • doktorantów przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.
  • pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.