Konstrukcja i eksploatacja
współczesnej techniki uzbrojenia


ROCZNE STUDIA (DWUSEMESTRALNE) NIESTACJONARNE
DLA WSZYSTKICH
posiadających co najmniej tytuł zawadowy inżynier lub licencjat


Organizator

Instytut Techniki Uzbrojenia
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel. +48 261 839 956
fax +48 261 839 508
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia podyplomowe są adresowane do personelu inżynieryjno-technicznego polskiego przemysłu zbrojeniowego, zajmującego się problematyką konstrukcji, projektowania, badań oraz eksploatacji współczesnej techniki uzbrojenia.

Kształcenie na studiach podyplomowych ma na celu nauczenie treści i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań w zakładach przemysłu obronnego oraz instytucjach badawczo-rozwojowych, których charakter działalności wiąże się tematycznie ze współczesną techniką uzbrojenia.

Program studiów podyplomowych zapewnia wykształcenie odpowiadające potrzebom i wymaganiom współczesnego przemysłu obronnego. Absolwenci studiów posiadają aktualną wiedzę inżynierską w zakresie konstrukcji, projektowania, eksploatacji oraz badań współczesnej techniki uzbrojenia z zakresu mechatroniki, tj. mechaniki, elektroniki i informatyki, oraz integracji tych elementów w produkcie. Program studiów podyplomowych zawiera ponadto treści związane m.in. z systemami dowodzenia, z naciskiem na systemy stosowane w wojskach przeciwlotniczych, przyrządami celowania i kierowania ogniem, procedurami pozyskiwania i wdrażania sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych RP.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.


Informacje szczegółowe

 • Kierownik studiów: ppłk. dr inż. Zbigniew SURMA
 • Forma studiów: niestacjonarna (zjazdy sobotnio-niedzielne)
 • Czas trwania: dwa semestry
 • Zasady naboru: wymagane posiadanie kwalifikacji co najmniej pierwszego stopnia,
                              tj. co najmniej tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata;
                              nabór według kolejności zgłoszeń
 • Liczba miejsc: 12 osób – grupa o profilu mechanicznym,
                            12 osób – grupa o profilu elektronicznym

Opłaty

 • Rekrutacyjna: 85 zł.
 • Czesne za całe studia podyplomowe (dwa semestry): 4.400,00 zł.

Dokumenty do pobrania