Laboratorium Balistyki ITU WML WAT

tn LabBal-2 Uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej nr 29/WAT/2014 z dnia 27 marca 2014 r., z dniem 1 października 2014 r. nadano Laboratorium Balistyki Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa imię prof. Dionizego Smoleńskiego.

Uroczystość odsłonięcia okolicznościowej tablicy pamiątkowej na ścianie frontowej budynku 26, w którym mieści się Laboratorium Balistyki, odbyła się 2 października 2014 r. bezpośrednio przed wydziałową inauguracją roku akademickiego. Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie Rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński oraz dr Rudolf Ostrihansky – wnuk prof. Dionizego Smoleńskiego. W uroczystości wzięli również udział kanclerz WAT Jan Klejszmit oraz byli i obecni pracownicy Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML). W okolicznościowym przemówieniu bezpośrednio przed odsłonięciem tablicy pamiątkowej, prodziekan ds. naukowych WML dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski przypomniał drogę życiową i karierę naukową prof. Smoleńskiego oraz podkreślił, że tym gestem społeczność wydziałowa chce uhonorować i utrwalić w życzliwej pamięci postać wybitnego polskiego naukowca, patrioty – zastępcy szefa uzbrojenia Komendy Głównej Armii Krajowej, a przede wszystkim osobę która, która w WAT kładła podwaliny pod rozwój badań w zakresie spalania materiałów wybuchowych oraz balistyki wewnętrznej. Dr Rudolf Ostrihansky, dziękując władzom akademii i wydziału za uhonorowanie pamięci prof. Smoleńskiego, podkreślił, że jego dziadek zawsze wyrażał się z wielką sympatią i uznaniem o WAT, i chociaż głównymi miejscami jego aktywności były Politechniki Wrocławska i Warszawska, zawsze traktował WAT jako jedną ze swoich uczelni. Bezpośrednio po uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, dr Rudolf Ostrihansky zwiedził pomieszczenia Laboratorium Balistyki oraz zapoznał się z jego profilem działalności i specjalizowanymi stanowiskami badawczymi. Wnuka prof. Smoleńskiego oprowadzali po Laboratorium Balistyki obecni i byli pracownicy Zakładu Balistyki.

Życiorys prof. Dionizego Smoleńskiego (zobacz).

tn1 LabBal-2

tn LabBal-3

tn LabBal-1

tn LabBal-4

tn LabBal-5

tn LabBal-6